Bộ thanh nối kẹp chịu tải Fluke AC87

  • Một cặp (đỏ, đen) thiết kế vuông góc, phẳng để kết nối với các thanh cái
  • Cổ áo có thể điều chỉnh cung cấp 2 phạm vi mở hàm đến 30 mm
  • CAT III 600 V, đánh giá 5 A. CSA được liệt kê