Bộ sạc pin/bộ khử Fluke BC7240 cho dòng máy hiệu chuẩn quy trình Fluke 75x

  • Bộ sạc cho dòng điện từ 110-240V
  • Có đủ các loại chấu chuẩn các quốc gia
  • Sạc cho máy hiệu chuẩn Fluke 75x
Danh mục: