Bộ Jack cách nhiệt Fluke TP82

  • jack chấp nhận tất cả DMM và jack dây hoa chuối
  • Giắc chuối không xoay ngăn không cho dây dẫn bị rối, cho phép bạn siết / nới lỏng kẹp trong khi vẫn kết nối với dây dẫn thử nghiệm
  • Để sử dụng với các dây đo dẫn với đầu dò 2 mm
  • Đã thử nghiệm đến 60 V DC
Danh mục: