Bộ dụng cụ Fluke 830/SHIMS

Bộ shim (miếng chêm) căn chỉnh chính xác mà sửa chữa sai lệch dọc.

Sửa sai lệch dọc. Phụ kiện tùy chọn cho Fluke-830.

 

Danh mục: