Bộ đầu dò nhiệt độ kẹp ống Fluke 80PK-18

  • Cặp nhiệt điện loại K để đo nhiệt độ nhanh và quá nhiệt của bề mặt ống
  • Đối với đường kính ống:
    • 6,4 mm đến 64 mm (0,25 in đến 2,5 in)
    • 80PK-8 – 6,4 mm đến 34,9 mm (0,25 in đến 1,375 in)
    • 80PK-10 – 32 mm đến 64 mm (1,25 in đến 2,5 in)
  • Phạm vi đo: -29 ° C đến149 ° C (-20 ° F đến 300 ° F)
  • Các phép đo được lặp lại đến 0,56 ° C (1 ° F)
Danh mục: