Bộ clip cá sấu Fluke AC175

  • Hàm kẹp cá sấu cách điện cung cấp mở 8 mm với giày linh hoạt.
  • CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, xếp loại 10 A.
  • Bảo hành một năm.

 

Danh mục: