Bộ cảm biến từ tính nhỏ gọn của Fluke 830/MAGNET

Bộ cảm biến từ nhỏ gọn và giá đỡ lắp đặt lăng kính
Đối với 830 công cụ căn chỉnh Laser

Fluke 830/MAGNET là một Bộ cảm biến từ tính nhỏ gọn và Bộ giá đỡ hình lăng trụ, được sử dụng cho các công cụ căn chỉnh Laser Fluke 830.

 

Danh mục: