Bộ cảm biến mống mắt đếm người theo thời gian thực Fluke Irisys SafeCount™

  • Cảm biến đếm an toàn
  • Thiết bị chính (không phải nút)
  • Cấp nguồn qua Ethernet (PoE)
  • Màu = Đen/Trắng
  • Giải pháp giám sát tỷ lệ cư trú trực tiếp
Danh mục: