Biển báo hiển thị số người đếm SafeCount

Màn hình hiển thị dễ đọc phục vụ giãn cách xã hội

Các chỉ báo tín hiệu được đơn giản hóa dựa trên tỷ lệ lấp người có mặt

Các cặp với cảm biến SafeCount để chỉ báo tự động

Danh mục: