Bao đựng mềm Fluke C280

  • Làm từ vật liệu polyester 600D bền bỉ
  • Túi phía trước bên trong có nắp đóng và túi kép cho các công cụ và phụ kiện đo
  • Tương thích với Fluke 287 và 289 DMM hoặc các công cụ kiểm tra định dạng tương tự khác
Danh mục: