Thiết bị phân tích năng lượng mặt trời – Amprobe SOLAR-500

Thiết bị phân tích năng lượng mặt trời – Amprobe SOLAR-500
Đánh giá sản phẩm

Thiết bị phân tích năng lượng mặt trời – Amprobe SOLAR-500

 

 

Thiết bị phân tích năng lượng mặt trời - Amprobe SOLAR-500
Thiết bị phân tích năng lượng mặt trời – Amprobe SOLAR-500

 

Thông số kỹ thuật Thiết bị phân tích năng lượng mặt trời – Amprobe SOLAR-500

FeaturesSOLAR-500SOLAR-600
DC Voltage:0 V → 6 V, 6 V → 10 V, 10 V → 60 V0.000 V → 9.999 V, 10.00 V → 60.00 V
DC Current:0 A → 0.6 A, 0.6 A → 1 A, 1A → 6 A0.01A → 9.99 A, 10.0 A → 12.0 A
DC Current simulation0 A → 1 A, 1 → 6 A0.01 A → 9.99 A, 10 A → 12 A
Power0 W → 360 W0 W → 720 W
Efficiency
Scan delay0 mS → 3000 mS
Alarm
Solar panel area0.001 m2 → 9999 m2
Standard light source10 W/m2 → 1000 W/m2
Data storage memory99 records
Data logging
Specifications
Battery type:Rechargeable lithium battery, 11.1Vdc, 3400mAh
Data logging memory size:99 records
AC adaptor:AC 110V or 220V input DC 15V / 1~3A output
Included accessories:Soft carrying case, users manual, AC adaptor, RS232C (to USB bridge) cable, rechargeable lithium battery pack, software CD, software manual, Kelvin clips (12A max, 1 pair)

 

Tính Năng : 

Kiểm tra đường cong I-V cho các tế bào năng lượng mặt trời
Tối đa năng lượng mặt trời (Pmax) tìm kiếm bằng cách tự động quét (60V, 6A)
Điện áp tối đa (Vmaxp) tại Pmax
Hiện tại tối đa (Imaxp) tại Pmax
Điện áp hở mạch (Vopen)
Hiện tại ngắn mạch (Ishort)
I-V đường cong với con trỏ
Tính toán hiệu quả bảng (%)
Hướng dẫn kiểm tra điểm duy nhất
Người dùng sử dụng, phần mềm sử dụng, 1.2V AA pin sạc, AC adapter, RS232C (đến cầu USB) cáp, đĩa CD phần mềm, Kelvin clip (6A max)

Trả lời