Amprobe PY-1A- Kiểm tra điện áp

Amprobe PY-1A- Kiểm tra điện áp

Amprobe PY-1A- Kiểm tra điện áp

 

Amprobe PY-1A- Kiểm tra điện áp
Amprobe PY-1A- Kiểm tra điện áp

 

Thông số kỹ thuật Amprobe PY-1A- Kiểm tra điện áp

FEATURE PY-1A
AC Voltage 120 V, 240 V, 277 V, 480 V
DC Voltage 160 V, 330 V, 380 V, 480 V


Tính Năng

Kiểm tra sự hiện diện của điện áp và chỉ ra mức điện áp
AC Volts 120/240/277/480
DC Volts 160/330/380/480
Hoạt động một tay đơn giản, không có nút hoặc thiết lập
Bốn đèn báo hiệu bóng đèn neon
Kích thước túi nhỏ
Được xây dựng trong kiểm tra dẫn chủ
CAT III 600V

Trả lời