Đồng hồ vạn năng – Amprobe PM53A

Đồng hồ vạn năng – Amprobe PM53A

 

Đồng hồ vạn năng - Amprobe PM53A
Đồng hồ vạn năng – Amprobe PM53A

Thông số kỹ thuật Đồng hồ vạn năng – Amprobe PM53A

DC Voltage range: 6.000 V, accuracy: ± (0.5 %+3 dgt)
DC Voltage range: 60.00 V, accuracy: ± (1.0 %+5 dgt)
DC Voltage range: 450.0 V, accuracy: ± (1.2 %+5 dgt)
DC Voltage NMRR: > 30 dB @ 50 Hz/60 Hz
DC Voltage CMRR: > 100 dB @ DC, 50 Hz/60 Hz; Rs=1 kΩ
Input impedance: AutoTect™ Lo-Z V dc: 160 kΩ, 160 pF nominal
V DC AutoTect™ threshold: > +1.2 V dc or < -0.6 V dc nominal
AC Voltage range 50 Hz – 60 Hz: 6.000 V, 60.00 V, 450.0 V, Accuracy: ± (1.5 %+5 dgt)
AC Voltage CMRR: > 60 dB @ dc to 60 Hz, Rs=1 kΩ
Input impedance: AutoTect™ Lo-Z V ac: 160 kΩ, 160 pF nominal
ACV AutoTect™ threshold: > 1.5 V ac (50 Hz/60 Hz) nominal
Capacitance range*: 100.0 nF, 1000 nF, 10.0 μF, 100.0 μF, accuracy: ± (3.5 %+6 dgt)**
Resistance range*: 6.000 kΩ, accuracy: ± (1.2%+6 dgt)2
Resistance range*: 60.00 kΩ, accuracy: 600.0 kΩ ± (1.0%+4 dgt)
Resistance Range*: 6.000 MΩ, accuracy: ± (2.0%+4 dgt)
Frequency range: 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, accuracy: ± (0.5 %+4 dgt) Specified at < 20 V Sine-rms
VolTect™ typical voltage: 15 V to 55 V, bar graph indication: –
VolTect™ typical voltage: 30 V to 85 V, bar graph indication: – –
VolTect™ typical voltage: 55 V to 1450 V, bar graph indication: – – –
VolTect™ typical voltage: 85 V to 190 V, bar graph indication: – – – –
VolTect™ typical voltage: above 120 V, bar graph indication: – – – – –
Detection frequency: 50/60 Hz
Audible continuity tester: Open circuit voltage 0.4 V DC typical
Audible threshold: 175 Ω ±125 Ω

Tính Năng:

AutoTect ™ biết nếu nó được đo volt AC, DC volt hoặc kháng
Các tính năng AutoTect ™ có trở kháng đầu vào thấp hơn mà số không ra điện áp ma
Các biện pháp điện dung, tần số, tính liên tục với máy nhắn
VolTect, ™ tích hợp, phát hiện điện áp không tiếp xúc
Lớn màn hình kỹ thuật số khổ lớn
Bao da silicon bảo vệ bao gồm, dây đo kèm theo, pin và hướng dẫn sử
Bảo vệ quá tải 450 V DC và AC V RMS
Cảm biến trung bình Sensing
Hiển thị và cập nhật tỷ lệ 3-5 / 6 chữ số 6000 đếm; cập nhật 5 mỗi nomnal thứ hai
Tự động tắt nguồn (APO) thời gian nhàn rỗi cho 3 phút
Pin thấp dưới khoảng. 2.4 V
3 V cung cấp điện nút tiêu chuẩn pin x 1

Trả lời