Đồng hồ vạn năng – Amprobe DM78C

Đồng hồ vạn năng – Amprobe DM78C

 

Đồng hồ vạn năng - Amprobe DM78C
Đồng hồ vạn năng – Amprobe DM78C

Thông số kỹ thuật Đồng hồ vạn năng – Amprobe DM78C

FEATURE DM78C
DC Voltage 340.0 mV, 3.400 V, 34.00 V, 340.0 V, 600 V
AC Voltage 340.0 mV, 3.400 V, 34.00 V, 340.0 V, 600 V
DC Curent
AC Current
Resistance 340.0 O, 3.400 kO, 34.00 kO, 340.0 kO, 3.400 MO, 34.00 MO
Diode
Continuity
Battery test


Tính Năng:

Nhỏ nhất, đi bất cứ nơi nào mét
5 chức năng / 16 dãy
Auto-off tiết kiệm pin
giữ dữ liệu
Trường hợp bảo vệ bao gồm
Màn hình 3200-count với bargraph analog
Bao gồm các phụ kiện dẫn kiểm tra, pin

Trả lời