Đồng hồ vạn năng – Amprobe AM-270

Đồng hồ vạn năng – Amprobe AM-270

Đồng hồ vạn năng - Amprobe AM-270
Đồng hồ vạn năng – Amprobe AM-270

Thông số kỹ thuật Đồng hồ vạn năng – Amprobe AM-270 

FEATURE AM-250 AM-270
AC Voltage 400.0 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 1000 V 50.00 mV, 500.0 mV, 5.000 V, 50.00 V, 500.0 V, 1000 V
DC Voltage 400.0 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 1000 V 50.00 mV, 500.0 mV 5.000 V, 50.00 V, 500.0 V, 1000V
Resistance 400.0 Ω, 4.000 kΩ, 40.00 kΩ, 400.0 kΩ 4.000 MΩ, 40.00 MΩ 50.00 Ω, 500.0 Ω, 5.000 kΩ, 50.00 kΩ, 500.0 kΩ, 5.000 MΩ, 50.00 MΩ
AC/DC Current 40.00 µA, 400.0 µA, 400.0 mA, 4000 mA, 4.000 A, 10.00 A 50.00 µA, 500.0 µA, 500.0 mA, 5000 mA, 5.000 A, 10.00 A
Frequency 5.000 Hz, 50.00 Hz, 500.0 Hz, 5.000 kHz, 50.00 kHz, 500.0 kHz, 1.000 MHz 5Hz → 125 kHz for all setups except: 5Hz → 1kHz for 500V and 1000V ranges 5 Hz → 20 kHz for 50 V range
Capacitance 500.0 nF, 5.000 µF, 50.00 µF, 500.0 µF , 3000 µF 50.00 nF, 500.0 nF 5.000 µF, 50.00 µF, 500.0 µF, 9999 µF
Temperature -4 °F → 572 °F (-20 °C → 300 °C) -58 °F → 1832 °F (-50 °C → 1000 °C)
Data recording Records peak, max, min, max-min
Relative zero mode
Specifications
Display: -4/5 digits 5000 counts LCD display
Update rate: Digital Data 5 per second nominal;52 Segments Bar-graph 60 per second nominal
Power supply: Single standard 9V battery NEDA1604, JIS006P or IEC6F22
Special features: Data-Hold; Range-Hold; Backlighted Display; Optional PC-interface capabilities
Special features: 50ms Record MAX-MIN readings at fast 20/second measurement mode; 5ms Crest (Instantaneous Peak-Hold) MAX-MIN readings; Relative-Zero offset mode; Zoom 5x analog pointer at 60/s
Accessories: Test leads (pair); Battery (installed); User’s manual; banana plug K type thermocouple
Optional PC-interface capabilities: 50ms Record MAX-MIN readings at fast 20/second measurement mode; 5ms Crest (Instantaneous Peak-Hold) MAX-MIN readings; Relative-Zero offset mode; Zoom 5x analog pointer at 60/s

Tính Năng:

18 tính năng
True-rms
Các biện pháp AC / DC điện áp đến 1000V dòng điện, điện trở, tần số, điện dung và nhiệt độ
Auto và hướng dẫn sử khác nhau,
Tự động tắt nguồn
giữ dữ liệu
màn hình có đèn
Lớn, dễ dàng để đọc màn hình LCD
liên tục Audible
kiểm tra diode

Trả lời