LiveZilla Live Chat Software

Đồng hồ vạn năng – Amprobe AM-220

Đồng hồ vạn năng – Amprobe AM-220
Đánh giá sản phẩm

Đồng hồ vạn năng – Amprobe AM-220

Đồng hồ vạn năng - Amprobe AM-220
Đồng hồ vạn năng – Amprobe AM-220

 

Thông số kỹ thuật Đồng hồ vạn năng – Amprobe AM-220

FEATUREAM-220AM-240
AC Voltage400 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 600 V
DC Voltage400 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 600 V
AC/DC Current400.0 µA, 4000 µA, 40.00 mA, 400.0 mA, 4.000 A, 10.00 A
Resistance400.0 O, 4.000 kO, 40.00 kO, 400.0 kO, 4.000 MO, 40.00 MO
Capacitance40.00 nF, 400.0 nF, 4.000 µF, 40.00 µF, 400.0 µF, 4000 µF
Frequency10.00 Hz, 100.0 Hz, 1000 Hz, 10.00 kHz, 100.0 kHz, 1000 kHz, 10 MHz
Continuity
Duty cycle0.1 % – 99.9 %
Temperature-50 °C → 750 °C (-58 °F → 1382 °F)
Specifications
AC/DC Voltage:400mV 4.000/40.00/400.0/600 V
AC/DC Current:400/4000µA 40/400 mA 4/10 A
Resistance:400.0 Ohms 4.000/40.00/400.0 kOhms 4.000MOhms/40.00 MOhms
Capacitance:40.00/400.0 nF 4.000/40.00/400.0/4000µF
Frequency:10.00/ 100.0/1000 Hz 10.00/100.0/1000 kHz 10M Hz
Duty cycle:0.1%-99.9%


Tính Năng:

Biện pháp: AC / DC Voltage lên đến 600V, AC / DC hiện nay lên đến 10A, sức đề kháng, điện dung, tần số, chu kỳ nhiệm vụ
AC / DC amps vi để chẩn đoán cảm biến
Đèn nền màn hình LCD lớn
kiểm tra diode
Liên tục thử nghiệm âm thanh
giữ dữ liệu
Max, min và các phép đo tương đối
Auto và hướng dẫn sử khác nhau,
Tự động tắt (có thể được vô hiệu hóa)
nghiêng đứng

Trả lời