Đồng hồ vạn năng – Amprobe AM-140-A

Đồng hồ vạn năng – Amprobe AM-140-A

Đồng hồ vạn năng - Amprobe AM-140-A
Đồng hồ vạn năng – Amprobe AM-140-A

Thông số kỹ thuật Đồng hồ vạn năng – Amprobe AM-140-A

FEATURE AM-140-A AM-160-A BEST ACCURACY
AC Voltage 500.00 mV , 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V +/- (0.08 % rdg + 60 LSD)
@ 45 Hz → 300 Hz
DC Voltage 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V +/- (0.03 % rdg + 2 LSD)
@ 0 V → 50 V
Resistance 500.00 O, 5.0000 kO, 50.000 kO, 500.00 kO, 5.0000 MO, 50.000 MO +/- (0.10 % rdg + 6 LSD)
AC/DC Current 500.00 µA , 5000.0 µA; 50.000 mA, 500.00 mA; 5.0000 A, 10.000 A +/- (1.0 % rdg + 40 LSD)
@ 50 Hz / 60 Hz
Frequency 5.0000 Hz → 200.000 kHz +/- (0.002 % rdg + 4 LSD)
Capacitance 50.00 nF, 500.0 nF, 5.000 µF, 50.00 µF, 500.0 µF, 9999 µF +/- (2.0 % rdg + 3 LSD)
@ 50 nF → 50 µF ranges
Temperature Dual thermocouple
-58 °F → 1832 °F
(-50 °C → 1000 °C)
+/- (0.3% rdg + 2 °F),
+/- (0.3% rdg + 1 °C)
Duty cycle 0.1 % → 99.99 % +/-(3 LSD / kHz + 3 LSD)
Specifications
Display: 4-4/5 digits 50,000 counts. Selectable stable mode 5-4/5 digits 500,000 counts for DC voltage & 6 digits 999,999 counts for HZ
Polarity: Automatic
Update rate: 4-4/5 digits fast mode: 5 per second nominal; 5-4/5 digits stable mode: 1.25 Per second nominal;
42 Segments bar graph: 60 per second max
Power supply: Single alkaline 9V battery; neda1604a, jis6am6 or Iec6lf22
Power consumption: 6mA typical
Low battery: Below approx. 7V
Apo consumption: 55 µA typical

Tính Năng:

True-rms
Đo lường: điện áp lên đến 1000V AC / DC, điện trở, AC / DC hiện tại, tần số, điện dung, nhiệm vụ chu kỳ
Quang học bị cô lập khả năng giao diện PC
Crest (giữ đỉnh), max, min, max-min, ghi âm
Auto và hướng dẫn sử khác nhau,
Điện tự động thông minh off
giữ dữ liệu
Chế độ tương đối không
Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh không phù hợp với plug-in
DC 4-20mA hiện vòng lặp
dBm đọc với 20 giá trị trở kháng lựa chọn
màn hình có đèn
Lớn, dễ dàng để đọc màn hình LCD lớn
Tốc độ cao đồ thị thanh analog
kiểm tra diode
4-20mA DC hiện vòng lặp
liên tục Audible

Trả lời