LiveZilla Live Chat Software

Đồng hồ vạn năng – Amprobe 5XP-A

Đồng hồ vạn năng – Amprobe 5XP-A
Đánh giá sản phẩm

Đồng hồ vạn năng – Amprobe 5XP-A

Đồng hồ vạn năng - Amprobe 5XP-A
Đồng hồ vạn năng – Amprobe 5XP-A

 

Thông số kỹ thuật Đồng hồ vạn năng – Amprobe 5XP-A 

FEATURE5XP-A
DC Voltage200.0 mV, 2.000 V, 20.00 V, 200.0 V, 600 V
AC Voltage200.0 mV, 2.000 V, 20.00 V, 200.0 V, 600 V
Current AC/DC200.0 µA, 2.000 mA, 20.00 mA, 200.0 mA
Resistance200.0 Ω, 2.000 kΩ,
20.00 kΩ, 200.0 kΩ,
2.000 MΩ, 20.00 MΩ
Continuity beeper
VolTect™ Non-Contact Voltage Detection70 VAC → 600 VAC (50 Hz → 60 Hz)
Capacitance
Frequency
Temperature
Logic test
Battery test1.5 V, 9 V
Specifications
DC Volts ranges:200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V, Accuracy: ± (1.0 % rdg + 1 dgt)
AC Volts (45 Hz to 500 Hz) ranges:200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V, Accuracy: ± (1.5 % rdg + 5 dgts)
Voltage resolution:100 µV
Voltage input impedance:10 MΩ
Overload protection:200 mV: 600 V dc or 600 V ac rms (3 minutes) All other ranges: 600 V dc or 600 V ac rms
DC Current ranges:200 µA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, Accuracy: ± (1.5 % rdg + 1 dgt)
AC Current (45 Hz to 500 Hz) ranges:200 µA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, Accuracy: ± (2.0 % rdg + 5 dgts)
Current resolution:0.1 µA
Input protection:315 mA/1000 V fast blow ceramic fuse 6.3 mm x 32 mm on mA input
Burden voltage:300 mV max. (1 V max. on 200 mA range)
Resistance:200 Ω , 2 kΩ , 20 kΩ , 200 kΩ
Accuracy: ± (1.0 % rdg + 4 dgts)
Resistance:2 MΩ
Accuracy: ± (1.5 % rdg + 4 dgts)
Resistance:20 MΩ
Accuracy: ± (2.0 % rdg + 5 dgts)
Resistance resolution:100 mΩ
Open circuit voltage:0.3 V dc typical, (3.0 V dc on 200 Ω range)
Overload protection:600 V dc or 600 V ac rms
Continuity: audible indication:75 Ω ± 25 Ω, Response Time: 100 ms
Diode test current:1.0 mA (approximate) ±(1.5 % rdg + 3 dgts)
Diode test resolution:1 mV
Open circuit voltage:3.0 V dc typical
Non-ontact voltage indicator:Sense voltage 70 V to 600 V ac; beeper chirps and bright red LED on, works on all ranges
Battery test:1.5 V, 9 V Accuracy: ± (3.5 % rdg + 2 dgts)

Tính Năng:

27 dãy / 10 chức năng
Thử tải pin 1,5 V và 9 V khả năng
Giữ dữ liệu
Bản ghi tối thiểu và tối đa các giá trị Min / Max
VolTect ™ không tiếp xúc điện áp (NVC) phát hiện
Low dấu hiệu pin
An toàn đánh CAT II 600 V, CAT III 300 V

Trả lời