Đồng hồ vạn năng – Amprobe 37XR-A

Đồng hồ vạn năng – Amprobe 37XR-A

 

Đồng hồ vạn năng - Amprobe 37XR-A
Đồng hồ vạn năng – Amprobe 37XR-A

Thông số kỹ thuật Đồng hồ vạn năng – Amprobe 37XR-A

FEATURE 37XR-A
DC Voltage 1.000 mV, 10.00 V, 100.0 V, 1000 V
AC Voltage 1.000 mV, 10.00 V, 100.0 V, 1000 V
DC Current 100.0 µA, 1.000 µA, 10.00 mA, 100.0 mA, 400.0 mA, 10.00 A
AC Current 100.0 µA, 1.000 µA, 10.00 mA, 100.0 mA, 400.0 mA, 10.00 A
Resistance 1000.0 O, 10.000 kO, 100.00 kO, 1000.0 kO, 10.00 MO , 40.00 MO
Continuity
Diode
VolTect™ Non-Contact Voltage Detection
Capacitance 40.00 nF. 400.0 nF, 4.000 µF, 40.00 µF, 400.0 µF
Frequency 100.00 Hz, 1.0000 kHz, 10.000 kHz, 100.00 kHz, 1.0000 MHz, 10.000 MHz
Temperature
Duty cycle 0.00 % → 90.0 %
Logic test
Inductance 40 H
dBm -13 dBm → + 50 dBm
Specifications
DC Voltage ranges: 1000 mV, 10 V, 100 V, 1000 V
DC Voltage accuracy: all ranges ± (0.1 % rdg + 5 dgt)
DC Voltage resolution: 100 µV
AC Voltage (45 Hz to 2 kHz) True-rms ranges: 1000 mV, 10 V, 100 V, 750 V
AC Voltage (45 Hz to 2 kHz) True-rms accuracy: 750 V range: 45 to 1 kHz: ± (2.0 % rdg + 10 dgts)
AC Voltage (45 Hz to 2 kHz) True-rms accuracy: All other ranges, 45 to 500 Hz: ± (1.2 % rdg + 10 dgts)
AC Voltage (45 Hz to 2 kHz) True-rms accuracy: All other ranges, 500 to 2 kHz: ± (2.0 % rdg + 10 dgts)
AC Voltage (45 Hz to 2 kHz) True-rms resolution: 100 µV
AC coupled: True RMS specified from 5 % to 100 % of range
DC Current ranges: 100 µA, 1000 µA, 10 mA, 100 mA, 400 mA, 10 A
DC Current accuracy: 100 µA range: ± (0.5 % rdg + 10 dgt)
DC Current accuracy: 1000 uA to 400 mA ranges: ± (0.5 % rdg + 5 dgts)
DC Current accuracy: 10 A range: ± (1.5 % rdg + 10 dgt)
DC Current resolution: 0.01 µA
AC Current (45 Hz to 1 kHz) True-rms ranges: 100 µA, 1000 µA, 10 mA, 100 mA, 400 mA, 10 A
AC Current (45 Hz to 1 kHz) True-rms accuracy: 100 µA to 100 mA ranges: ± (1.5 % rdg + 10 dgts)
AC Current (45 Hz to 1 kHz) True-rms accuracy: 400 mA range: ± (2.0 % rdg + 10 dgts)
AC Current (45 Hz to 1 kHz) True-rms accuracy: 10 A range: ± (2.5 % rdg + 10 dgts)
AC Current (45 Hz to 1 kHz) True-rms resolution: 0.01 µA
Resistance ranges: 1000 O 10 kO 100 kO 1000 kO 10 MO 40 MO
Resistance accuracy: 1000 O to 1000 kO ranges: ± (0.5 % rdg + 8 dgts)
Resistance accuracy: 10 MO range: ± (1.0 % rdg + 10 dgts)
Resistance accuracy: 40 MO range: ± (2.0 % rdg + 10 dgts)
Logic test, logic type: TTL, CMOS

Tính Năng:

Backlight, True-rms với thành phần và kiểm tra logic
Cảm 40 H, tần số 40 MHz, điện dung 400 μF, logic đến 20 MHz
Đầu vào cảnh báo âm thanh khi dây đo được trong sai jack
10 Amps AC / DC, hoàn toàn an toàn hợp nhất
Liên tục máy nhắn
Min / max, trung bình, tương đối, cao điểm, và dữ liệu giữ
Để tiết kiệm pin tự động tắt nguồn
Cửa mở riêng cho pin dễ dàng truy cập và cầu chì
Magne-Grip ™ Holster với dây đeo treo từ tính
Autoranging; hiển thị: 4-3 / 4 chữ số LCD, 10.000 đếm với 41 đoạn đồ thị thanh analog
Hiển thị Tốc độ cập nhật: 2 / sec, danh nghĩa
Pin: 9 V NEDA 1604, JIS 006P, IEC 6F22
Nhiệt độ hoạt động: 0 ° C đến 45 ° C tại <70% RH

Trả lời