Bút vạn năng kỹ thuật số – Amprobe DM73C

Amprobe DM73C
Amprobe DM73C

Thông số kỹ thuật Bút vạn năng kỹ thuật số – Amprobe DM73C

FEATURE DM73C
AC Voltage 3.400 V, 34.00 V, 340.0 V, 600 V
DC Voltage 3.400 V, 34.00 V, 340.0 V, 600 V
Resistance 340.0 O, 3.400 kO, 34.00 kO, 340.0 kO, 3.400 MO, 34.00 MO

Tính Năng:

600 V AC 600 V DC dãy
Cải thiện độ chính xác DC cơ bản 0,5%
Kháng đến 34 MΩ
Liên tục máy nhắn
3400-count hiển thị kỹ thuật số cộng bargraph analog
Tự động tắt nguồn
UL được liệt kê 3111-1
Bao gồm cá sấu clip, mặt đất kiểm tra chì, đầu dò tùng và pin cài đặt
3 3/4 chữ số hiển thị LCD