Đo điện trở đất cách điện – Amprobe TELARIS EARTH-TEST

Đo điện trở đất cách điện – Amprobe TELARIS EARTH-TEST

Đo điện trở đất cách điện - Amprobe TELARIS EARTH-TEST
Đo điện trở đất cách điện – Amprobe TELARIS EARTH-TEST

Thông số kỹ thuật Đo điện trở đất cách điện – Amprobe TELARIS EARTH-TEST

FEATURE EARTH-TEST
Ground resistance 19.99 O, 199.9 O, 1999 O
Ground resistivity
AC Currrent
AC Voltage
Specifications
Display: 3 digit; LCD; 1999 Count
Meas. rrinciple: Current-voltage measurement
Earth resistance: 0.05…19.99 O/ 0.01 O 20…199.9 O / 0.1O; 200…1999O / 1 O
Tolerance: ±(4% rdg.+2 Digits / 0.1O )
Probe/aux. resistance: 0.1…50 kO; / 0.1 kO
Tolerance: ±(10% rdg.+3Digits)
Test current display: 0.1…13 mA / 0.1 mA
Tolerance: ±(10% rdg.+3 Digits)
Max. test current: Approx. 12 mA
Test voltage: Max. 25 V / 50 V AC selectable
Frequency: 127 Hz / 140 Hz selectable
Safety complying with: IEC61010/EN61010/DIN VDE 0411 IEC61557/EN61557/DIN VDE 0413
Overvoltage category: CAT III / 300 V
Pollution degree: 2
Power supply: 6 x 1.5 V, IEC LR6

Tính Năng:

Đo điện trở đất
Các nguyên tắc đo lường hiện nay liên tục tích hợp cho phép các ứng dụng trong cát cũng như trong môi trường đá
Giám sát và hiển thị của trái đất và thăm dò điện trở phụ trợ
Hiển thị những thử nghiệm thực tế hiện nay
Lựa chọn và tự động và tần số để giảm tiếng ồn
Kiểm tra điện áp chọn lọc trước
Rõ ràng và lớn LCD cung cấp cho người dùng với một chỉ thị giác tối ưu của cả hai giá trị giới hạn và kiểm tra
Tự động tắt nguồn
Đo điện trở đất 2/3 và 4 cực
Cụ đo điện trở đất phù hợp với các nguyên tắc Wenner

Trả lời