Súng laser nhiệt kế hồng ngoại – Amprobe IR608A

Súng laser nhiệt kế hồng ngoại – Amprobe IR608A

 

Súng laser nhiệt kế hồng ngoại - Amprobe IR608A
Súng laser nhiệt kế hồng ngoại – Amprobe IR608A

Thông số kỹ thuật Súng laser nhiệt kế hồng ngoại – Amprobe IR608A

SPECIFICATIONS IR608A
Range 0 °F → 750 °F (-18 °C → 400 °C)
Distance to spot size 8:1 ratio
Resolution 0.5 °F (0.2° C)
Accuracy +/- 2 % of reading or +/- 3.5 °F (+/- 2 °C) which ever is greater
Emissivity Pre-set 0.95
Specifications
Range: – 18 °C to 400 °C (0 °F to 750 °F)
Temperature display: 0.2 °C or 0.5 °F
Targets: – 1 °C to 400 °C (30 °F to 750 °F) Accuracy: ± 2 % of reading or ± 2 °C (±3.5 °F), whichever is greater
18 °C to – 1 °C (0 °F to 30 °F) Accuracy: ± 3 °C (± 5 °F) at 23 ºC (73 °F) ± 2 ºC (± 3.5 °F)
Repeatability: ± 2 % of reading or ± 2 °C (± 3 °F)
Response time: 500 mSec, 95 % response
Spectral response: 7 to 18 µm


Tính Năng : 

“Pistol grip thiết kế” cho grip thoải mái
Đủ nhỏ để vừa trong túi của bạn
Dải đo – 18 ° C đến 400 ° C (0 º F đến 750 ° F)
Cố định phát xạ tại 0.95
Ngắm laser nhắm mục tiêu chính xác (CE chứng nhận EN60825 class II)
Display giữ
Thời gian đáp ứng nhanh
Khoảng cách đến kích thước điểm tỷ lệ 8: 1
Độ chính xác đến 2%
backlit hiển thị
pin bao gồm
Khoảng cách đến kích thước điểm 8: 1
Chỉ báo pin thấp: biểu tượng pin hiển thị trên màn hình

Trả lời