Máy đo tốc độ gió – Amprobe TMA-20HW

Máy đo tốc độ gió – Amprobe TMA-20HW

Amprobe TMA-20HW

Thông số kỹ thuật Máy đo tốc độ gió – Amprobe TMA-20HW

Feature TMA-20HW TMA-21HW Best Accuracy
Air flow 0.10 m/s → 30.00 m/s
0.2 km/hr → 110.0 km/hr
10 ft/min → 6000 ft/min
0.10 knots → 59.0 knots
0.12 MPH → 68.00 MPH
+/- 3 % of rdg +/-1 %FS
Air flow volume 0.000 CFM → 999900 CFM
0.000 CFM → 999900 CMM
+/- 3 %
Temperature – 4 °F → 140 °F
(-20 °C → 60 °C)
+/- 0.9 °F (+/- 0.5 °C,)
Relative humidity 0.0 → 100 % +/- 3 %
Data logging and USB interface
Wet bulb/dew point
Specifications
Display: Triple display, 4 digit LCD reading.
Sampling rate: Once per second
Response time: < 2 seconds
Manual memory capacity: 5 X 99 sets. (direct reading from LCD display)
Power source: 6 X AAA Battery
Probe dimensions/weight: Wire length : 2.2 meter (7.2 ft)
Probe length : 1.2 meter (3.9 ft)
Probe diameter of tip : 15.0 mm (0.59 in.)
Probe diameter of base : 28.0 mm (1.1 in.)
Probe weight : 165 g (0.36 lbs)

Tính Năng : 

Nhiệt kế chính xác cao với 0,1% độ chính xác cơ bản cho các phép đo chính xác
Nhanh chóng phản ứng kính thiên văn thăm dò để sử dụng trong khó khăn để đạt đến nơi
Air Flow Volume (CFM, CMM)
Instant, Avg, 2/3 Vmax dòng đo
Velocity m / s, f t / min, knots, km / hr, mph
Dữ liệu & giữ tối đa / tối thiểu với Time tem
Bộ nhớ dữ liệu và chức năng Real (99 bộ)
Lớn màn hình backlit LCD với 5 thông số
Auto Power ON / OFF cài đặt
Đơn giản và an toàn để sử dụng
Phụ kiện kèm theo; Pin, Hard trường hợp Mang

Trả lời