Ampe kìm Amprobe AMP-220 600A AC/DC

Ampe kìm Amprobe AMP-220 600A AC/DC

Thông Tin Liên Hệ

Số 70 Đường số 9 (Lê Văn Thọ) - Phường 9 - Quận Gò Vấp - TP.HCM 0944 66 5432 | 0888 990022

Ampe kìm Amprobe AMP-220 600A AC/DC

 

Ampe kìm Amprobe AMP-220 600A AC/DC
Ampe kìm Amprobe AMP-220 600A AC/DC

 

Thông số kỹ thuật Ampe kìm Amprobe AMP-220 600A AC/DC

 

FEATURE AMP-210 AMP-220 AMP-310 AMP-320 AMP-330
AC voltage (True-rms) Range: 0 to 600.0 V 0 to 1000.0 V
Accuracy: ±1.0% + 5LSD (50 to 60 Hz) ±0.8% + 5LSD (50 to 60 Hz)
DC voltage Range: 0 to 600.0 V
Accuracy: ±1.0% + 5LSD
AC+DC voltage Range: 0 to 600.0 V 0 to 600.0 V 0 to 1000.0 V
Accuracy: ±1.2% + 7LSD (50 to 60 Hz) ±1.2% + 7LSD (50 to 60 Hz) ±1.0% + 7LSD (50 to 60 Hz)
±1.8% + 7LSD (DC 40 to 200 Hz)
±1.2% + 7LSD 200 to 400 Hz)
AC current Range: 0 to 600.0 A
Accuracy: ±1.8% + 5LSD (50 to 60 Hz)
±2.0% + 5LSD (100 to 400 Hz)
DC current Range: 0 to 600.0 A 0 to 600.0 A 0 to 1000.0 A
Accuracy: ±2.0% + 5LSD (DC 50 to 100 Hz) ±2.0% + 5LSD (DC 50 to 100 Hz) ±1.8% + 5LSD (DC 50 to 100 Hz)
AC+DC current Range: 0 to 600.0 A 0 to 600.0 A 0 to 1000.0 A
Accuracy: ±2.2% + 7LSD (DC 50 to 100 Hz)
±2.7% + 7LSD (100 to 400 Hz)
±2.2% + 7LSD (DC 50 to 100 Hz)
±2.7% + 7LSD (100 to 400 Hz)
±2.2% + 7LSD (40 to 100 Hz)
±2.5% + 7LSD (100 to 400 Hz)
Precise low current AC Range: 0 to 60.00 A
Accuracy: ±1.5% + 5LSD (50 to 60 Hz) ±1.5% + 5LSD (50 to 60 Hz)
±2.0% + 5LSD (0.00 to 20.00 A, 100 to 400 Hz)
±3.0% + 5LSD (>20.00 to 60.00 A, 40 to 100 Hz)
±3.0% + 5LSD (>20.00 to 60.00 A, 100 to 100 Hz)
Precise low current DC Range: 0 to 60.0 A 0 to 60.0 A 0 to 60.00 A
Accuracy: ±2.0% + 5LSD ±2.0% + 5LSD ±1.5% + 5LSD (0.00 to 20.00 A)
±3.0% + 5LSD (>20.00 to 60.00 A)
Micro amps Range: 0 to 2000 µA
Accuracy: ±1.0% + 5LSD
Frequency Range: 5.00 to 999.9 Hz
Accuracy: ±1.0% + 5LSD (600 V range)
Range: 50.0 to 400.0 Hz
Accuracy: ±2.0% + 4LSD (600 A range)
Resistance Range: 0.0 to 60.00 kΩ
Accuracy: ±1.0% + 5LSD
Capacitance Range: 0.0 to 2500 µF
Accuracy: ±2.0% + 4LSD
Continuity beeper ON ≤ 10 Ω
Off > 250 Ω
Temperature*
(Type K thermocouple)
-40.0 to 752 °F
-40.0 to 400 °C
±1.0% + 3.0 °F (-40.0 to 14.0 °F)
±1.0% + 1.5 °F (>40.0 to 99.9 °F)
±1.0% + 2.0 °F (100 to 752 °F)
±1.0% + 1.5 °C (-40.0 to 10.0 °C)
±1.0% + 0.8 °C (>-10.0 to 99.9 °C)
±1.0% + 1.0 °C (100 to 400 °C)
Non-contact voltage 10 V to 1000 V AC (50 to 60 Hz)
Phase rotation indication Rotation-R for main supply
Rotation-M for motors
Diode test
Jaw opening 1.18 in (30 mm) 1.37 in (35 mm) 1.18 in (30 mm) 1.37 in (35 mm) 2.0 in (51 mm)
Safty rating CAT III 600 V CAT IV 600V
CAT III 1000 V
Tags:

Sản phẩm liên quan: