Ampe kìm Amprobe ACDC-100 1000A AC/DC

Ampe kìm Amprobe ACDC-100 1000A AC/DC

Thông Tin Liên Hệ

Số 70 Đường số 9 (Lê Văn Thọ) - Phường 9 - Quận Gò Vấp - TP.HCM 0944 66 5432 | 0888 990022

Ampe kìm Amprobe ACDC-100 1000A AC/DC

 

 

Ampe kìm Amprobe ACDC-100 1000A AC/DC
Ampe kìm Amprobe ACDC-100 1000A AC/DC

Thông số kỹ thuật Ampe kìm Amprobe ACDC-100 1000A AC/DC

 

ĐẶC ĐIỂM ACDC-100 ACDC-100 TRMS
True-rms
Dòng AC 400,0 A, 800 A
Dòng DC 400,0 A 1000, A
Điện áp AC / DC 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 600 V
Kháng 400,0 O, 4,000 Ko, 40,00 Ko, 400,0 Ko, 4,000 MO, 40,00 MO
Liên tục
Điện dung 500,0 nF, 5,000 μF, 50,00 μF, 500,0 μF, 3000 μF
Cung dẫn lên đến 2,0 (50 mm), đường kính
Thông số kỹ thuật
True-rms: N / A
Dòng DC: 400,0 / 1000 A Độ chính xác: + / – (1.5% rdg + 4 LSD) @ 0 đến 800A **
Dòng AC: 400,0 / 800 A Độ chính xác: + / – (1.5% rdg + 5 LSD) @ 0 đến 600A, 40 đến 100Hz **
AC Điện áp: 400,0 mV 4,000 / 40,00 / 400,0 / 600V Độ chính xác: + / – (1.5% rdg + 4 LSD) @ 4V để khoảng 400V, 50 để 500 Hz **
DC Điện áp: 400,0 mV 4,000 / 40,00 / 400,0 / 600V Độ chính xác: + / – (0.5% rdg + 3 LSD) @ 4V 400V phạm vi **
Kháng cự: 400,0 Ohms 4,000 / 40,00 / 400,0 kOhms 4,000 / 40,00 MOhms Độ chính xác: + / – (0,6% rdg + 4 LSD) @ 4 400 kOhms phạm vi **
Điện dung: 500.0nF / 5.000 / 50.00 / 500,0 / 3000 UF Độ chính xác: + / – (3.5% rdg + 6 LSD)

Sản phẩm liên quan: