Ampe kìm AC / DC Fluke 375 True-RMS 600A

  • Đo dòng AC/DC 600V/600A
  • Đo dòng mở rộng lên tới 2500A AC với iFlex
  • Có True RMS đo chính xác hơn
  • Khả năng đo chính xác cao

 

Danh mục: