Adapter cáp USB Fluke IR189USB

Adapter cáp USB Fluke IR189USB cáp kết nối dữ liệu từ hồng ngoại sang USB tăng cường khả năng truyền dữ liệu.

Bộ chuyển đổi cáp USB Fluke IR189USB cho các kiểu 189, 287 và 289