Máy đo độ nhám Contracer CV-3200 / 4500 Series 218 Mitutoyo

Máy đo độ nhám Contracer CV-3200 / 4500 Series 218 Mitutoyo

Máy đo độ nhám Contracer CV-3200 / 4500 Series 218 Mitutoyo
Máy đo độ nhám Contracer CV-3200 / 4500 Series 218 Mitutoyo

 Thông tin sản phẩm về Máy đo độ nhám Contracer CV-3200 / 4500 Series 218 Mitutoyo:

CV3200
Model No. CV-3200S4 CV-3200H4 CV-3200W4 CV-3200S8 CV-3200H8
Order No. 218-491A 218-492A 218-493A 218-496A 218-497A
X1-axis measuring range 4in 100mm 4in 100mm 4in 100mm 8in 200mm 8in 200mm
Vertical travel
Granite base size (WxD) 23.6×17.7in 600x450mm 23.6×17.7in 600x450mm 39.4×17.7in 1000x450mm 23.6×17.7in 600x450mm 23.6×17.7in 600x450mm
Dimensions(main unit WxDxH) 29.2×17.7×35.6in 741x450x905mm 29.2×17.7×43.5in 741x450x1105mm 44.0×17.7×43.7in 1118x450x1111mm 30.2×17.7×35.6in 767x450x905mm 30.2×17.7×43.5in 767x450x1105mm
Mass(main unit) 309lbs 140kg 331lbs 150kg 342lbs 155kg 320lbs 145kg 342lbs 155kg

CV4500

Model No. CV-4500S4 CV-4500H4 CV-4500W4 CV-4500S8 CV-4500H8
Order No. 218-451A 218-452A 218-453A 218-456A 218-457A
X1-axis measuring range 4in 100mm 4in 100mm 4in 100mm 8in 200mm 8in 200mm
Vertical travel
Granite base size (WxD) 23.6×17.7in 600x450mm 23.6×17.7in 600x450mm 39.4×17.7in 1000x450mm 23.6×17.7in 600x450mm 23.6×17.7in 600x450mm
Dimensions(main unit WxDxH) 29.2×17.7×35.6

in

741x450x905

mm

29.2×17.7×43.5in 741x450x1105mm 44.0×17.7×43.7in 1118x450x1111

mm

30.2×17.7×35.6

in 767x450x905

mm

30.2×17.7×43.5in

767x450x1105

mm

Mass(main unit) 309lbs 140kg 331lbs 150kg 342lbs 155kg 320lbs 145kg 342lbs 155kg

CV3200 CV4500

Model No. CV-3200S4 CV-3200H4 CV-3200W4 CV-3200S8 CV-3200H8
Order No. 218-491A 218-492A 218-493A 218-496A 218-497A
X1-axis measuring range 4in 100mm 4in 100mm 4in 100mm 8in 200mm 8in 200mm
Vertical travel
Granite base size (WxD) 23.6×17.7in 600x450mm 23.6×17.7in 600x450mm 39.4×17.7in 1000x450mm 23.6×17.7in 600x450mm 23.6×17.7in 600x450mm
Dimensions(main unit WxDxH) 29.2×17.7×35.6in 741x450x905mm 29.2×17.7×43.5in 741x450x1105mm 44.0×17.7×43.7in 1118x450x1111mm 30.2×17.7×35.6in 767x450x905mm 30.2×17.7×43.5in 767x450x1105mm
Mass(main unit) 309lbs 140kg 331lbs 150kg 342lbs 155kg 320lbs 145kg 342lbs 155kg

TKTECH.VN  cung cấp các loại thiết bị Mitutoyo

Ngoài ra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ TK(TKTECH.VN) còn cung cáp các thiết bị đo lường khác, như đồng hồ vạn năng, ampe kìm, đồng hồ đo điện trở cách điện, đồng hồ đo công suất, máy hiện sóng, máy phát sóng, máy đo độ rung, máy đếm tần số, máy đo điện trở đất, máy đo khoảng cách, máy đo độ rung, máy đo nhiệt độ, đo nhiệt độ hồng ngoại, camera nhiệt độ, máy đo tốc độ lưu lượng gió, đo âm thanh, tiếng ồn, đo bình acquy, kiểm tra cáp, cáp mạng, đo chất lượng nước, đo pH, đo oxy hòa tan, thiết bị đo môi trường, vi khí hậu, đo độ cứng, độ dày vật liệu, đo độ cứng nước, TDS, ORP, đo áp suất môi trường, đo chênh lệch áp suất, đồng hồ đếm giờ …

Tìm kiếm google với  Máy đo độ nhám Contracer CV-3200 / 4500 Series 218 Mitutoyo

Contracer CV-3200 / 4500 Series 218 Mitutoyo

Máy đo độ nhám Mitutoyo