Phụ Kiện Amprobe

Phụ Kiện Amprobe

DANH MỤC CON:

Đèn Pin Mini Amprobe FLASH-150Z

Đèn Pin Mini Amprobe FLASH-150Z

 

Đèn Pin Mini Amprobe FLASH-150Z
Đèn Pin Mini Amprobe FLASH-150Z

 

Thông số kỹ thuật Đèn Pin Mini Amprobe FLASH-150Z 

Features FLASH-80 FLASH-150Z FLASH-175 FLASH-200SP
Key feature Small size Zoom Super bright Flood light, adjustable
Light output 80 lumens 130 lumens 175 lumens High beam: 180 lumens
Strobe: 180 lumens
Low beam: 20 lumens
Number of AA batteries (rechargeable) 1 2 2 4

Tính Năng :

Siêu sáng, sáng hơn so với bóng đèn sợi đốt tiêu chuẩn
Thiết kế chính xác, ống kính collimator trước tập trung quang
100.000 giờ tuổi thọ của đèn liên tục, cuộc đời 10 năm
Vỏ kim loại gia công được gắn vào với O nhẫn cho cuộc sống phục vụ lâu dài
On / off chuyển đổi đuôi cũng có tính năng thời On / off
Powered by pin alkaline AA
Cung cấp với pin, người dùng của nhãn hiệu và hộp đựng

 

Đèn Pin Mini Amprobe FLASH-175

Đèn Pin Mini Amprobe FLASH-175

 

Đèn Pin Mini Amprobe FLASH-175
Đèn Pin Mini Amprobe FLASH-175

 

Thông số kỹ thuật Đèn Pin Mini Amprobe FLASH-175 

Features FLASH-80 FLASH-150Z FLASH-175 FLASH-200SP
Key feature Small size Zoom Super bright Flood light, adjustable
Light output 80 lumens 130 lumens 175 lumens High beam: 180 lumens
Strobe: 180 lumens
Low beam: 20 lumens
Number of AA batteries (rechargeable) 1 2 2 4

Tính Năng :

Siêu sáng, sáng hơn so với bóng đèn sợi đốt tiêu chuẩn
Thiết kế chính xác, ống kính collimator trước tập trung quang
100.000 giờ tuổi thọ của đèn liên tục, cuộc đời 10 năm
Vỏ kim loại gia công được gắn vào với O nhẫn cho cuộc sống phục vụ lâu dài
On / off chuyển đổi đuôi cũng có tính năng thời On / off
Powered by pin alkaline AA
Cung cấp với pin, người dùng của nhãn hiệu và hộp đựng

 

Đèn Pin Mini Amprobe FLASH-80

Đèn Pin Mini Amprobe FLASH-80

 

Đèn Pin Mini Amprobe FLASH-80
Đèn Pin Mini Amprobe FLASH-80

 

Thông số kỹ thuật Đèn Pin Mini Amprobe FLASH-80

Features FLASH-80 FLASH-150Z FLASH-175 FLASH-200SP
Key feature Small size Zoom Super bright Flood light, adjustable
Light output 80 lumens 130 lumens 175 lumens High beam: 180 lumens
Strobe: 180 lumens
Low beam: 20 lumens
Number of AA batteries (rechargeable) 1 2 2 4

Tính Năng :

Siêu sáng, sáng hơn so với bóng đèn sợi đốt tiêu chuẩn
Thiết kế chính xác, ống kính collimator trước tập trung quang
100.000 giờ tuổi thọ của đèn liên tục, cuộc đời 10 năm
Vỏ kim loại gia công được gắn vào với O nhẫn cho cuộc sống phục vụ lâu dài
On / off chuyển đổi đuôi cũng có tính năng thời On / off
Powered by pin alkaline AA
Cung cấp với pin, người dùng của nhãn hiệu và hộp đựng