Phân tích chất lượng điện

Phân tích chất lượng điện

DANH MỤC CON:

Kiểm tra điện cao áp - Amprobe AMB-25

Kiểm tra điện cao áp – Amprobe AMB-25

Kiểm tra điện cao áp - Amprobe AMB-25
Kiểm tra điện cao áp – Amprobe AMB-25

Thông số kỹ thuật Kiểm tra điện cao áp – Amprobe AMB-45

FEATURE AMB-25
Insulation resistance (100 V DC)
Insulation resistance (250 V DC) 40.00 MO, 400.0 MO
Insulation resistance (500 V DC) 400.0 MO, 1000.0 MO
Insulation resistance (1000 V DC) 400.0 MO, 2000.0 MO
Resistance (9 V) 999.9 O
Voltage AC/DC

 Tính Năng:

Kiểm tra cách điện của dây điện, dây cáp, máy biến áp và động cơ điện
Kiểm tra lựa chọn điện áp 250V, 500V và 1000V
Hẹn giờ lập trình để thực hiện các bài kiểm tra tỷ lệ hấp thụ điện môi
Ôm kế nhạy cảm đối với việc kiểm tra sức đề kháng của cuộn dây động cơ

Kiểm tra điện cao áp - Amprobe AMB-45

Kiểm tra điện cao áp – Amprobe AMB-45

Kiểm tra điện cao áp - Amprobe AMB-45
Kiểm tra điện cao áp – Amprobe AMB-45

Thông số kỹ thuật Kiểm tra điện cao áp – Amprobe AMB-45

FEATURE AMB-45
Insulation resistance (100 V DC)
Insulation resistance (250 V DC) 4.000 MO, 40.00 MO, 400.0 MO, 4000 MO
Insulation resistance (500 V DC) 4.000 MO, 40.00 MO, 400.0 MO, 4000 MO
Insulation resistance (1000 V DC) 4.000 MO, 40.00 MO, 400.0 MO, 4000 MO
Resistance (9 V) 400.0 MO, 4000 O
Voltage AC/DC 600.0 V

Tính Năng

Kiểm tra cách điện của dây điện, dây cáp, máy biến áp và động cơ điện
Đi kèm là một bộ hoàn chỉnh bao gồm cả dây đo và phần mềm máy tính
Kiểm tra lựa chọn điện áp 250V, 500V và 1000V
Hẹn giờ lập trình để thực hiện các bài kiểm tra tỷ lệ hấp thụ điện môi
Ôm kế nhạy cảm đối với việc kiểm tra sức đề kháng của cuộn dây động cơ
Được xây dựng vào vôn kế
Nhanh chóng và dễ dàng để sử dụng, thiết kế bền chắc chắn
Bộ nhớ trong để lưu trữ các phép đo để tham khảo trong tương lai
Tải dữ liệu với máy tính

Kiểm tra điện cao áp công nghiệp - Amprobe AMB-50

Kiểm tra điện cao áp công nghiệp – Amprobe AMB-50

Kiểm tra điện cao áp công nghiệp - Amprobe AMB-50
Kiểm tra điện cao áp công nghiệp – Amprobe AMB-50

Thông số kỹ thuật Kiểm tra điện cao áp công nghiệp – Amprobe AMB-50

FEATURE AMB-50
Insulation resistance 0.5 MO → 20 GO, 2 MO → 40 GO, 5 MO → 100 MO, 100 MO → 1000 GO
Test voltage and step voltage display range 0 V → 5000 V
Current display range 0 mA → 1.2 mA
Dielectric absorption ratio (DAR) 0 → 9.99
Polarization index (PI) 0 → 9.99
Dielectric discharge test (DD) 0 → 9.99
Leakage current display range 1 mA → 1.2 mA
External voltage measurement 30 V → 600 V
Capacitance measurement
Download PC interface
Memory size 18 Measurements
Specifications
Display (LCD): 1999 counts. Analog bar graph.
Operating temperature: -10°C~40°C (14°F ~104°F )
Storage temperature: -20°C ~60°C (-4 °F~152°F )
Relative humidity: < 85% @ -10°C ~40°C below; < 90% @ 0°C ~40°C :
Battery type: 8pcs X 1.5V (LR14) batteries or power adaptor (input voltage 230V, 50/60Hz, 75mA, input DC14V, 1.0A). Power adaptor is not included.
Storage environment: -20°C to 60°C, 0 to 70% R.H. with battery removed from meter.
Kiểm tra điện cao áp công nghiệp - Amprobe AMB-55

Kiểm tra điện cao áp công nghiệp – Amprobe AMB-55

Kiểm tra điện cao áp công nghiệp - Amprobe AMB-55
Kiểm tra điện cao áp công nghiệp – Amprobe AMB-55

Thông số kỹ thuật Kiểm tra điện cao áp công nghiệp – Amprobe AMB-55

FEATURE AMB-55
Insulation resistance 0 O → 999 kO, 1.00 O → 9.99 MO, 10.0 MO → 100.0 MO, 1.00 O- 9.99 GO
Test voltage and step voltage display range 0 V → 5500 V
Current display range 0.00 nA → 9.99 nA, 10.0 nA → 99.9 nA, 100 nA → 999 nA, 1.00 µA → 9.99 µA, 10.0 µA → 99.9 µA, 100 µA → 999 µA, 1.00 mA → 5.50 mA
Dielectric absorption ratio (DAR) 0.01 → 100.0
Polarization index (PI) 0 → 100.0
Dielectric discharge test (DD) 0 → 100.0
Leakage current display range 0 mA → 5.50 mA
External voltage measurement 0 V → 600 V
Capacitance measurement 0 nF → 99.9 nF, 100 nF → 999 nF, 1 µF → 50.0 µF
Download PC interface
Memory size 128 kB
Kiểm tra điện cao áp công nghiệp - Amprobe AMB-110

Kiểm tra điện cao áp công nghiệp – Amprobe AMB-110

 

Kiểm tra điện cao áp công nghiệp - Amprobe AMB-110
Kiểm tra điện cao áp công nghiệp – Amprobe AMB-110

Thông số kỹ thuật Kiểm tra điện cao áp công nghiệp – Amprobe AMB-110

FEATURE AMB-110
Insulation resistance 0 O → 999 kO, 1.00 O → 9.99 MO, 10.0 MO → 100.0 MO, 1.00 O- 9.99 GO
Test voltage and step voltage diaplay range 0 V → 9999 V
Current display range 0.00 nA → 9.99 nA, 10.0 nA → 99.9 nA, 100 nA → 999 nA, 1.00 µA → 9.99 µA, 10.0 µA → 99.9 µA, 100 µA → 999 µA, 1.00 mA → 5.50 mA
Dielectric absorption ratio (DAR) 0.01 → 100.0
Polarization index (PI) 0 → 100.0
Dielectric discharge test (DD) 0 → 100.0
Leakage current display range 0 mA → 5.50 mA
External voltage measurement 0 V → 600 V
Capacitance measurement 0 nF → 99.9 nF, 100 nF → 999 nF, 1 µF → 50.0 µF
Download PC interface
Memory size 128 kB
Kiểm tra điện - Amprobe DM-II PLUS 1000A

Kiểm tra điện – Amprobe DM-II PLUS 1000A

 

Kiểm tra điện - Amprobe DM-II PLUS 1000A
Kiểm tra điện – Amprobe DM-II PLUS 1000A

Thông số kỹ thuật Kiểm tra điện – Amprobe DM-II PLUS 1000A 

FEATURE DM-II PLUS
AC Voltage 600 V
AC Currrent 1000 A
Optional CT’s 100 A, 3000 A
Harmonics THD, DC to 49th
Power W, VAR, VA
Energy Wh, WARh, VAh
Voltage anomalies Sag / Surge
Power factor 0.00 +/- 1.00
Frequency 50 / 60 Hz
Phase sequence 1-2-3
Specifications
Internal power supply: 6 batteries 1.5V D size NEDA 13A, IEC L20R
External power supply: Use only Amprobe power supply adapter code DMT-EXTPS.
Display: Dot matrix with backlight
Display resolution: 128 x 128 dots (16384 dots)
Display dot size: 0.5mm x 0.5mm
Display visible area: 73mm x 73mm (2.9 x 2.9)
No. of samples per period: 128
Clamp opening: 53 mm (2.15)
Clamp maximum diameter of the cable: 50 mm (2.00)


Tính Năng : 

AC hiện tại lên đến 1000A, điện áp AC, điện năng hoạt động, phản ứng và rõ ràng, năng lượng, nhu cầu cao điểm và hệ số công suất
Tất cả các bài đọc là True-rms
5 được xây dựng trong lựa chọn ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha
Tỷ lệ người sử dụng có thể lựa chọn cho phép ghi âm từ một giờ đến vài tháng
Làm việc với các hệ thống đơn pha và ba (Y & delta)
Đọc và biểu đồ có thể được xem trên màn hình LCD DM-II hoặc tải xuống PC
Có khả năng ghi lại tất cả các thông số (đơn hoặc ba pha) đồng thời
Đầu dò tùy chọn có sẵn cho 100A và 3000A (linh hoạt) năng lực hiện tại

Kiểm tra điện - Amprobe Amprobe DM-III Multitest 1000A

Kiểm tra điện – Amprobe  Amprobe DM-III Multitest 1000A

 

Kiểm tra điện - Amprobe  Amprobe DM-III Multitest 1000A
Kiểm tra điện – Amprobe Amprobe DM-III Multitest 1000A

Thông số kỹ thuật Kiểm tra điện – Amprobe  Amprobe DM-III Multitest 1000A

FEATURE DM-III MULTITEST DM-III MULTITEST F
AC Voltage 600 V
AC Currrent 1000 A 3000 A
Optional CT’s 1000 A, 3000 A 100 A
Harmonics THD, DC to 49th
Power W, VAR, VA
Energy Wh, WARh, VAh
Voltage anomalies Sag/surge
Power factor 0.00 +/- 1.00
Frequency 50 / 60 Hz
Phase sequence 1-2-3
Insulation tester 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
Ground resistance Reisitance & resistivity
Specifications
Supplied current transducer: DM-CT-HTA 1000A standard CT 2 internal diameter CT +/-(0.5% Rdg + 2 LSD
AC Current: DM-CT-100:0.5A to 100A / DM-CT-HTA:5 – 1000A /AM-FLEX33: selectable: 5 – 1000A or 15 – 3000A +/-(0.5% Rdg + 2 LSD)
AC Voltage including sags and surges: 0 – 600V +/-(0.5% Rdg + 2 LSD
Harmonics: THD, DC and individual up to 49th +/-(0.5% Rdg + 2 LSD)
Power: Working (W), reactive (VAR) and apparent (VA) +/-(1.0% Rdg + 2 LSD
Energy: Working (kWh), reactive (VARh) and apparent (VAh) +/-(1.0% Rdg + 2 LSD)
Peak demand: KW +/-(1.0% Rdg + 2 LSD)
Power factor: 0.00 – 1.00
Frequency measurement: 57 to 63.6 Hz at 60Hz fundamental 47 to 53 Hz at 50Hz fundamental +/-(1.0% Rdg + 2 LSD)
Phase sequence: 1 – 2 – 3
Co-generation: Computes incoming and outgoing energy
Selectable fundamental frequencies: 50/60 Hz
Available recording time: Several hours to several years depending on setup
Insulation resistance with 50V DC test voltage: 0.01-19.99, 49.9 +/- (2% reading + 2 digits) 49.9 – 99.9MO +/- (5% reading + 2 digits)
Insulation resistance with 100V DC test voltage: 0.01-19.99, 99.9 +/- (2% reading + 2 digits) 99.9 – 199.9MO +/- (5% reading + 2 digits)
Insulation resistance with 250V DC test voltage: 0.01-19.99, 199.9, 249 +/- (2% reading + 2 digits) 249 – 499MO +/- (5% reading + 2 digits)
Insulation resistance with 500V DC test voltage: 0.01-19.99, 199.9, 499 +/- (2% reading + 2 digits) 499 – 999 MO +/- (5% reading + 2 digits)
Insulation resistance with 1000V DC test voltage: 0.01-19.99, 199.9, 999 +/- (2% reading + 2 digits) 999 – 1999 MO +/- (5% reading + 2 digits)
Low resistance (without timer): 0.01-19.99, 99.9O+/- (2% reading + 2 digits)
Low resistance (with timer): 0.01-9.9O+/- (2% reading + 2 digits)
Ground resistance: 0-19.99, 199.9, 1999 O +/- (5% reading + 3 digits)
Ground resistivity: 0.6- 125.6 Om 0.125-1.256, 19.99, 199.9 kOm +/- (5% reading + 3 digits)

Tính Năng : 

True-rms
Các biện pháp và các hồ sơ loạt các thông số chất lượng điện: AC hiện tại, điện áp AC 600V để bao gồm chùng xuống và nước dâng, sóng hài (THD và cá nhân lên đến 49), năng động, phản kháng, biểu & năng lượng, nhu cầu cao điểm, yếu tố điện, đo tần số
Tương thích với nhiều loại đầu dò hiện tại
Đi kèm là một bộ hoàn chỉnh: đầu dò hiện tại, khách hàng tiềm năng điện áp, thiết bị thăm dò mặt đất và tiềm năng, phần mềm máy tính và tải hình cáp được kèm với sản phẩm này.
Làm việc với các hệ thống một pha và ba (Y và Delta)
Phát hiện và ghi điện áp bất thường, chùng xuống và nước dâng
Được xây dựng trong phạm vi hiển thị dạng sóng
Giai đoạn chuỗi chỉ
Hồ sơ lên đến 64 thông số (đơn hoặc ba pha) đồng thời
Hướng dẫn sử dụng và lập trình bắt đầu ghi âm
Mật khẩu bảo vệ
Có thể lựa chọn tần số cơ bản của 50 hoặc 60 Hz
Tỷ lệ lựa chọn đặc biệt hệ thống nén dữ liệu và sử dụng cho phép ghi âm từ vài giờ đến vài năm
Tải về khả năng, Windows phần mềm PC tương thích
Hệ số công suất chuyển để xác định hiệu chỉnh hệ số công suất
Line hoặc pin powered
Chức năng Megohmmeter: Kiểm tra cách điện của dây điện, dây cáp, máy biến áp và động cơ điện
Thử nghiệm lựa chọn điện áp lên đến 1000V
Hẹn giờ lập trình để thực hiện các bài kiểm tra tỷ lệ hấp thụ điện môi
Ôm kế nhạy cảm đối với việc kiểm tra sức đề kháng của cuộn dây động cơ
Có thể lựa chọn phân cực của Ôm kế để kiểm tra nền tảng liên tục
Tự động vôn kế bảo vệ chống lại sự lạm dụng trên các hệ thống có điện nguy hiểm

Kiểm tra điện - Amprobe DM-III Multitest F 3000A

Kiểm tra điện – Amprobe DM-III Multitest F 3000A

 

Kiểm tra điện - Amprobe DM-III Multitest F 3000A
Kiểm tra điện – Amprobe DM-III Multitest F 3000A

Thông số kỹ thuật Kiểm tra điện – Amprobe DM-III Multitest F 3000A

FEATURE DM-III MULTITEST DM-III MULTITEST F
AC Voltage 600 V
AC Currrent 1000 A 3000 A
Optional CT’s 1000 A, 3000 A 100 A
Harmonics THD, DC to 49th
Power W, VAR, VA
Energy Wh, WARh, VAh
Voltage anomalies Sag/surge
Power factor 0.00 +/- 1.00
Frequency 50 / 60 Hz
Phase sequence 1-2-3
Insulation tester 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
Ground resistance Reisitance & resistivity
Specifications
Supplied current transducer: AM-FLEX33 3000A Flexible 7 internal diameter CT +/-(0.5% Rdg + 2 LSD
AC Current: DM-CT-100:0.5A to 100A / DM-CT-HTA:5 – 1000A /AM-FLEX33: selectable: 5 – 1000A or 15 – 3000A +/-(0.5% Rdg + 2 LSD)
AC Voltage including sags and surges: 0 – 600V +/-(0.5% Rdg + 2 LSD
Harmonics: THD, DC and individual up to 49th +/-(0.5% Rdg + 2 LSD)
Power: Working (W), reactive (VAR) and apparent (VA) +/-(1.0% Rdg + 2 LSD
Energy: Working (kWh), reactive (VARh) and apparent (VAh) +/-(1.0% Rdg + 2 LSD)
Peak demand: KW +/-(1.0% Rdg + 2 LSD)
Power factor: 0.00 – 1.00
Frequency measurement: 57 to 63.6 Hz at 60Hz fundamental 47 to 53 Hz at 50Hz fundamental +/-(1.0% Rdg + 2 LSD)
Phase sequence: 1 – 2 – 3
Co-generation: Computes incoming and outgoing energy
Selectable fundamental frequencies: 50/60 Hz
Available recording time: Several hours to several years depending on setup
Insulation resistance with 50V DC test voltage: 0.01-19.99, 49.9 +/- (2% reading + 2 digits) 49.9 – 99.9MO +/- (5% reading + 2 digits)
Insulation resistance with 100V DC test voltage: 0.01-19.99, 99.9 +/- (2% reading + 2 digits) 99.9 – 199.9MO +/- (5% reading + 2 digits)
Insulation resistance with 250V DC test voltage: 0.01-19.99, 199.9, 249 +/- (2% reading + 2 digits) 249 – 499MO +/- (5% reading + 2 digits)
Insulation resistance with 500V DC test voltage: 0.01-19.99, 199.9, 499 +/- (2% reading + 2 digits) 499 – 999 MO +/- (5% reading + 2 digits)
Insulation resistance with 1000V DC test voltage: 0.01-19.99, 199.9, 999 +/- (2% reading + 2 digits) 999 – 1999 MO +/- (5% reading + 2 digits)
Low resistance (without timer): 0.01-19.99, 99.9O+/- (2% reading + 2 digits)
Low resistance (with timer): 0.01-9.9O+/- (2% reading + 2 digits)
Ground resistance: 0-19.99, 199.9, 1999 O +/- (5% reading + 3 digits)
Ground resistivity: 0.6- 125.6 Om 0.125-1.256, 19.99, 199.9 kOm +/- (5% reading + 3 digits

Tính Năng : 

True-rms
Các biện pháp và các hồ sơ phổ rộng của các thông số chất lượng điện: AC hiện tại, điện áp AC 600V để bao gồm chùng xuống và nước dâng, sóng hài (THD và cá nhân lên đến 49), năng động, phản kháng, biểu & năng lượng, nhu cầu cao điểm, hệ số công suất, tần số measur
Tương thích với nhiều loại đầu dò hiện tại
Đi kèm là một bộ hoàn chỉnh: đầu dò hiện tại, khách hàng tiềm năng điện áp, thiết bị thăm dò mặt đất và tiềm năng, phần mềm máy tính và tải hình cáp được kèm với sản phẩm này.
Làm việc với các hệ thống một pha và ba (Y và Delta)
Phát hiện và ghi điện áp bất thường, chùng xuống và nước dâng
Được xây dựng trong phạm vi hiển thị dạng sóng
Giai đoạn chuỗi chỉ
Hồ sơ lên đến 64 thông số (đơn hoặc ba pha) đồng thời
Hướng dẫn sử dụng và lập trình bắt đầu ghi âm
Mật khẩu bảo vệ
Có thể lựa chọn tần số cơ bản của 50 hoặc 60 Hz
Tỷ lệ lựa chọn đặc biệt hệ thống nén dữ liệu và sử dụng cho phép ghi âm từ vài giờ đến vài năm
Tải về khả năng, Windows phần mềm PC tương thích
Hệ số công suất chuyển để xác định hiệu chỉnh hệ số công suất
Line hoặc pin powered
Chức năng Megohmmeter: kiểm tra cách điện của dây điện, dây cáp, máy biến áp và động cơ điện
Thử nghiệm lựa chọn điện áp lên đến 1000V
Hẹn giờ lập trình để thực hiện các bài kiểm tra tỷ lệ hấp thụ điện môi
Ôm kế nhạy cảm đối với việc kiểm tra sức đề kháng của cuộn dây động cơ
Có thể lựa chọn phân cực của Ôm kế để kiểm tra nền tảng liên tục
Tự động vôn kế bảo vệ chống lại sự lạm dụng trên các hệ thống có điện nguy hiểm