Cách điện kỹ thuật số

Cách điện kỹ thuật số

DANH MỤC CON:

Kiểm tra điện cao áp - Amprobe AMB-25

Kiểm tra điện cao áp – Amprobe AMB-25

Kiểm tra điện cao áp - Amprobe AMB-25
Kiểm tra điện cao áp – Amprobe AMB-25

Thông số kỹ thuật Kiểm tra điện cao áp – Amprobe AMB-45

FEATURE AMB-25
Insulation resistance (100 V DC)
Insulation resistance (250 V DC) 40.00 MO, 400.0 MO
Insulation resistance (500 V DC) 400.0 MO, 1000.0 MO
Insulation resistance (1000 V DC) 400.0 MO, 2000.0 MO
Resistance (9 V) 999.9 O
Voltage AC/DC

 Tính Năng:

Kiểm tra cách điện của dây điện, dây cáp, máy biến áp và động cơ điện
Kiểm tra lựa chọn điện áp 250V, 500V và 1000V
Hẹn giờ lập trình để thực hiện các bài kiểm tra tỷ lệ hấp thụ điện môi
Ôm kế nhạy cảm đối với việc kiểm tra sức đề kháng của cuộn dây động cơ

Kiểm tra điện cao áp - Amprobe AMB-45

Kiểm tra điện cao áp – Amprobe AMB-45

Kiểm tra điện cao áp - Amprobe AMB-45
Kiểm tra điện cao áp – Amprobe AMB-45

Thông số kỹ thuật Kiểm tra điện cao áp – Amprobe AMB-45

FEATURE AMB-45
Insulation resistance (100 V DC)
Insulation resistance (250 V DC) 4.000 MO, 40.00 MO, 400.0 MO, 4000 MO
Insulation resistance (500 V DC) 4.000 MO, 40.00 MO, 400.0 MO, 4000 MO
Insulation resistance (1000 V DC) 4.000 MO, 40.00 MO, 400.0 MO, 4000 MO
Resistance (9 V) 400.0 MO, 4000 O
Voltage AC/DC 600.0 V

Tính Năng

Kiểm tra cách điện của dây điện, dây cáp, máy biến áp và động cơ điện
Đi kèm là một bộ hoàn chỉnh bao gồm cả dây đo và phần mềm máy tính
Kiểm tra lựa chọn điện áp 250V, 500V và 1000V
Hẹn giờ lập trình để thực hiện các bài kiểm tra tỷ lệ hấp thụ điện môi
Ôm kế nhạy cảm đối với việc kiểm tra sức đề kháng của cuộn dây động cơ
Được xây dựng vào vôn kế
Nhanh chóng và dễ dàng để sử dụng, thiết kế bền chắc chắn
Bộ nhớ trong để lưu trữ các phép đo để tham khảo trong tương lai
Tải dữ liệu với máy tính

Kiểm tra điện cao áp công nghiệp - Amprobe AMB-50

Kiểm tra điện cao áp công nghiệp – Amprobe AMB-50

Kiểm tra điện cao áp công nghiệp - Amprobe AMB-50
Kiểm tra điện cao áp công nghiệp – Amprobe AMB-50

Thông số kỹ thuật Kiểm tra điện cao áp công nghiệp – Amprobe AMB-50

FEATURE AMB-50
Insulation resistance 0.5 MO → 20 GO, 2 MO → 40 GO, 5 MO → 100 MO, 100 MO → 1000 GO
Test voltage and step voltage display range 0 V → 5000 V
Current display range 0 mA → 1.2 mA
Dielectric absorption ratio (DAR) 0 → 9.99
Polarization index (PI) 0 → 9.99
Dielectric discharge test (DD) 0 → 9.99
Leakage current display range 1 mA → 1.2 mA
External voltage measurement 30 V → 600 V
Capacitance measurement
Download PC interface
Memory size 18 Measurements
Specifications
Display (LCD): 1999 counts. Analog bar graph.
Operating temperature: -10°C~40°C (14°F ~104°F )
Storage temperature: -20°C ~60°C (-4 °F~152°F )
Relative humidity: < 85% @ -10°C ~40°C below; < 90% @ 0°C ~40°C :
Battery type: 8pcs X 1.5V (LR14) batteries or power adaptor (input voltage 230V, 50/60Hz, 75mA, input DC14V, 1.0A). Power adaptor is not included.
Storage environment: -20°C to 60°C, 0 to 70% R.H. with battery removed from meter.
Kiểm tra điện cao áp công nghiệp - Amprobe AMB-55

Kiểm tra điện cao áp công nghiệp – Amprobe AMB-55

Kiểm tra điện cao áp công nghiệp - Amprobe AMB-55
Kiểm tra điện cao áp công nghiệp – Amprobe AMB-55

Thông số kỹ thuật Kiểm tra điện cao áp công nghiệp – Amprobe AMB-55

FEATURE AMB-55
Insulation resistance 0 O → 999 kO, 1.00 O → 9.99 MO, 10.0 MO → 100.0 MO, 1.00 O- 9.99 GO
Test voltage and step voltage display range 0 V → 5500 V
Current display range 0.00 nA → 9.99 nA, 10.0 nA → 99.9 nA, 100 nA → 999 nA, 1.00 µA → 9.99 µA, 10.0 µA → 99.9 µA, 100 µA → 999 µA, 1.00 mA → 5.50 mA
Dielectric absorption ratio (DAR) 0.01 → 100.0
Polarization index (PI) 0 → 100.0
Dielectric discharge test (DD) 0 → 100.0
Leakage current display range 0 mA → 5.50 mA
External voltage measurement 0 V → 600 V
Capacitance measurement 0 nF → 99.9 nF, 100 nF → 999 nF, 1 µF → 50.0 µF
Download PC interface
Memory size 128 kB
Kiểm tra điện cao áp công nghiệp - Amprobe AMB-110

Kiểm tra điện cao áp công nghiệp – Amprobe AMB-110

 

Kiểm tra điện cao áp công nghiệp - Amprobe AMB-110
Kiểm tra điện cao áp công nghiệp – Amprobe AMB-110

Thông số kỹ thuật Kiểm tra điện cao áp công nghiệp – Amprobe AMB-110

FEATURE AMB-110
Insulation resistance 0 O → 999 kO, 1.00 O → 9.99 MO, 10.0 MO → 100.0 MO, 1.00 O- 9.99 GO
Test voltage and step voltage diaplay range 0 V → 9999 V
Current display range 0.00 nA → 9.99 nA, 10.0 nA → 99.9 nA, 100 nA → 999 nA, 1.00 µA → 9.99 µA, 10.0 µA → 99.9 µA, 100 µA → 999 µA, 1.00 mA → 5.50 mA
Dielectric absorption ratio (DAR) 0.01 → 100.0
Polarization index (PI) 0 → 100.0
Dielectric discharge test (DD) 0 → 100.0
Leakage current display range 0 mA → 5.50 mA
External voltage measurement 0 V → 600 V
Capacitance measurement 0 nF → 99.9 nF, 100 nF → 999 nF, 1 µF → 50.0 µF
Download PC interface
Memory size 128 kB